Representantforslag om å oppheve boplikten for prestene. Endring av kirkeloven

Dokument 8:16 L (2011-2012), Innst. 172 L (2011-2012)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Anders Anundsen, Bente Thorsen, Mette Hanekamhaug, Tord Lien Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.02.2012 Innst. 172 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å oppheve boplikten for prestene. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2012

   Behandlet første gang i Stortinget: 16.02.2012