Representantforslag om frihet til å bestemme skattemessig bopel ut fra faktiske forhold

Dokument 8:23 S (2011-2012), Innst. 191 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Terje Halleland Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 16.02.2012 Innst. 191 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om frihet til å bestemme skattemessig bopel ut fra faktiske forhold. Flertallet vedtok ikke forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2012

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2012