Endringar i statsbudsjettet for 2011under Justis- og politidepartementet

Prop. 18 S (2011-2012), kap. 490, 3490 og 491, Innst. 125 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2011 Innst. 125 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2011 for følgende budsjettkapitler: Kapittel 490 og kap. 3490 Utlendingsdirektoratet og kap. 491 Utlendingsnemnda. De største endringene gjelder reduksjon av utgifter til driften av statlige mottak som følge av at prognosene for antallet asylsøkere er redusert og reduksjon av utgifter til retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, knyttet til forsinkelser i fremdriften av bl.a. etablering av et omsorgssenter for asylsøkere i opphavslandet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 20.12.2011