Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet

Prop. 18 S (2011-2012), unntatt kap. 490, 3490, 491, 456, 3456 og 480, Innst. 107 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2011 Innst. 107 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i bevilgningene under diverse kapitler på justis- og politidepartementets budsjett. Bakgrunnen for endringene er først og fremst nye regnskapstall og nye prognoser for forventet utvikling på de ulike områdene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2011