Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet

Prop. 18 S (2011-2012), kap 480, Innst. 88 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2011 Innst. 88 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har einstemmig vedteke regjeringa sitt forslag til endringar i kapittel 480 i statsbudsjettet under Justis- og politidepartmentet for 2011.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2011