Representantforslag om utredning av endringer i ordningen for tvangstrekk i lønn eller annen inntekt

Dokument 8:31 S (2011-2012), Innst. 167 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Linda Hofstad Helleland, Sylvi Graham, Torbjørn Røe Isaksen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 07.02.2012 Innst. 167 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om endringer i ordningen for tvangstrekk i lønn eller annen inntekt. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2012

   Behandlet i Stortinget: 22.03.2012