Representantforslag om måling av kunde-/brukertilfredshet innenfor vei-, bane-, båt- og flytransport i Norge

Dokument 8:44 S (2011-2012), Innst. 210 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.03.2012 Innst. 210 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i representantforslag fra FrP har Stortinget drøftet og behandlet forslag om at det fra 1. januar 2013 gjennomføres årlige målinger av kunde-/brukertilfredshet innenfor vei-, bane-, båt- og flytransport i Norge. Stortinget vedtok - med stemmene fra Ap, H, SV, Sp og KrF - å ikke bifalle forslaget satt fram i representantforslaget..

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2012

   Behandlet i Stortinget: 29.03.2012