Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet

Dokument 3:8 (2011-2012), Innst. 231 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra RiksrevisjonenSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 27.03.2012Innst. 231 S (2011-2012)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet. Undersøkelsen viste blant annet at det er variasjoner i Mattilsynets behandling av like tilsyns- og klagesaker. Komiteen sier i sin innstilling at en mest mulig enhetlig saksbehandling er viktig for tilliten til forvaltningen. Mattilsynet ble opprettet ved å slå sammen flere kontroll- og tilsynsorganer, og Stortinget la til grunn et mål om 10 prosents reduksjon av kostnadene i forhold til driften av de tidligere tilsynene. Riksrevisjonen stiller spørsmål ved om kostnadsreduksjonen er i tråd med Stortingets forutsetninger. Komiteen sier i innstillingen at det er viktig at Mattilsynets utgiftsføring er slik at det er mulig å slå fast om målet om effektivisering er nådd eller ikke. Komiteen uttaler at den mener Landbruks- og matdepartementet bør følge utviklingen i Mattilsynet nøye. Innstillingen ble vedlagt protokollen.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 27.03.2012

  Behandlet i Stortinget: 26.04.2012