Utbygging av strømnettet

Meld. St. 14 (2011-2012), Innst. 287 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 10.05.2012 Innst. 287 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Regjeringens forslag til st.meld. om "Vi bygger Norge - om utbygging av strømnettet". Meldingen omhandler Regjeringens politikk for utbygging og reinvesteringer i det sentrale overføringsnettet for strøm. Det er i tillegg tatt med den del av regionalnettet som har til formål å transportere strømmen over lengre avstander. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2012