Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten

Dokument 3:11 (2011-2012), Innst. 295 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.05.2012 Innst. 295 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Helse- og omsorgsdepartementet har flere ganger varslet Stortinget at rehabiliteringsfeltet skal styrkes. I rapporten fra Riksrevisjonen kommer det frem at det ikke er mulig å dokumentere om målet om økt kapasitet er nådd, tvert i mot viser rapporten at aktiviteten har gått ned. En enstemmig komite viser i innstillingen til at det har skjedd store endringer i organiseringen av rehabiliteringstilbudet. Komiteen uttaler at den forventer at dette bidrar til at målet om styrking av tilbudet blir nådd.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2012