Representantforslag om reduksjon av Statens pensjonsfond utland sine investeringer i selskaper som ødelegger tropisk skog

Dokument 8:81 S (2011-2012), Innst. 354 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Trine Skei Grande Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 31.05.2012 Innst. 354 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande om reduksjon av Statens pensjonsfond utland sine investeringer i selskaper som ødelegger tropisk skog. Mot Kristelig Folkepartis og Venstres stemmer, ble forslaget ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2012