Forslag fra stortingsrepresentantene Steinar Maribo og Tor Mikkel Wara om etablering av folkebanker ved utdeling eller salg av folkeaksjer

Dokument nr. 8:13, Budsjett-innst. S. nr. IV for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Maribo, Tor Mikkel Wara Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.06.1992 Budsjett-innst. S. IV (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1992