Forslag fra stortingsrepresentantene John Alvheim og Inger-Marie Ytterhorn om at ingen sykehus reduserer sine behandlingstilbud i 1992 på grunn av manglende driftsmidler

Dokument nr. 8:15, Budsjett-innst. S. nr. IV for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inger-Marie Ytterhorn, John I. Alvheim Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.06.1992 Budsjett-innst. S. IV (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1992