Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Tor Mikkel Wara om å be Regjeringen fremme en melding til Stortinget om forskriftene for bankenes tapsavsetninger og fastsettelse av egenkapital og den mulige forsterkende medvirkning endringer i disse siden 1987 har hatt for bankkrisen

Dokument nr. 8:28, Budsjett-innst. S. nr. IV for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Tor Mikkel Wara Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.06.1992 Budsjett-innst. S. IV (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1992