Forslag fra stortingsrepresentant John Alvheim om innføring av en ordning med tilskudd for utbygging av et tilstrekkelig antall nye sykehjemsplasser/heldøgns omsorgstilbud for eldre

Dokument nr. 8:34, Budsjett-innst. S. nr. IV for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.06.1992 Budsjett-innst. S. IV (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1992