Representantforslag om graderte parkeringsbøter

Dokument 8:90 S (2011-2012), Innst. 301 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Jørund Rytman, Kenneth Svendsen, Ketil Solvik-Olsen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 21.05.2012 Innst. 301 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøfta flere forslag om graderte parkeringsbøter med bakgrunn i representasjonsforslag fra FrP . En samlet komité sier i sin innstilling til Stortinget at gjeldende rammer for offentlig og privat parkeringsregulering ikke er gode nok, og imøteser regjeringens forslag til lovendringer som er nødvendige for å gjennomføre et nytt og bedre regelverk for både off. og privat parkeringsvirksomhet. Representasjonsforslaget ble vedtatt vedlagt protokollen med stemmene fra Ap, SV, SP, KrF og V. De andre partiene stemte for ulike forslag i representasjonsforslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2012