Representantforslag om en total gjennomgang av styringen med sykehussektoren

Dokument 8:91 S (2011-2012), Innst. 70 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos, Per Arne Olsen, Siv Jensen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 15.11.2012 Innst. 70 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet en rekke forslag fra Fremskrittspartiet om sykehussektoren. Enkelte av forslagene fikk støtte fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2012