Skatter og avgifter til Statskassen. Toppskatt til staten for aktiv utenlandsk aksjonær i skattepliktig aksjeselskap

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4 pkt. 3, innst. S. nr. 147, endret konklusjon, jf. innst. S. nr. 119 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen (innst. S. nr. 119 ble vedtatt sendt tilbake til komiteen 24. mars 1992) Innstilling avgitt 30.04.1992 Innst. S. nr. 147 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1992

   Behandlet i Stortinget: 05.05.1992