Skatter og avgifter til statskassen. Toppskatt til Staten for aktiv utenlands aksjonær i skattepliktig aksjeselskap

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 4, punkt 3, innst. S. nr. 119 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen (sendt tilbake til komiteen 24. mars 1992) Innstilling avgitt 19.03.1991 Innst. S. nr. 119 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.03.1991

   Behandlet i Stortinget: 24.03.1992