Skatter og avgifter til Statskassen Skatt på aksjeutbytte fra utenlandsk selskap i 1992

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 4, punkt 2, Budsjett-innst. S. nr. 1, Tillegg nr. 2 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.12.1991 Budsjett-innst. S. nr. 1 Tillegg nr. 2 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1991