Skatter og avgifter til statskassen. Skattepliktige etter Petroleumsskatteloven §§ 3 og 5

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 4, pkt. 1, innst. S. nr. 102 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 25.02.1992 Innst. S. nr. 102 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.1992

   Behandlet i Stortinget: 12.03.1992