Representantforslag om resultatmåling av forenklingsløftet

Dokument 8:98 S (2011-2012), Innst. 52 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Harald T. Nesvik, Rigmor Andersen Eide, Svein Flåtten Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP), (H), (KrF), (V) Innstilling avgitt 08.11.2012 Innst. 52 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti om resultatmåling av forenklingsløftet for bedrifter når det gjelder bruk av ressurser på å etterleve offentlige krav og regler.. Forslaget fikk ikke tilslutning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2012