Innstilling frå næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Svein Flåtten, Rigmor Andersen Eide og Borghild Tenden om resultatmåling av forenklingsløftet

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 8. november 2012

Terje Aasland

Alf Egil Holmelid

leiar

ordførar