Representantforslag om å gjøre "Barnas transportplan" til en integrert del av Nasjonal transportplan

Dokument 8:100 S (2011-2012), Innst. 291 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 15.05.2012 Innst. 291 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i representantforslag fra KrF har Stortinget drøftet forslag om å gjøre Barnas transportplan til en integrert del av Nasjonal transportplan. Stortingets flertall ved Ap, SV og Sp vedtok å vedlegge representantforslaget protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2012