Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet (Rettssaken etter terrorangrepene 22. juli 2011 mv.)

Prop. 79 S (2011-2012), unntatt kap. 2445 Statsbygg, Innst. 271 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.05.2012 Innst. 271 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtattt endringer i statsbudsjettet for 2012 som følge av rettssaken etter terrorangrepene 22. juli 2011.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 10.05.2012