Innstilling fra justiskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet (Rettssaken etter terrorangrepene 22. juli 2011 mv.)

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 3. mai 2012

Per Sandberg

leder og ordfører