Representantforslag om lik merverdiavgiftssats på næringsmidler

Dokument 8:116 S (2011-2012), Innst. 29 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Kenneth Svendsen, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 18.10.2012 Innst. 29 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Fremskrittspartiet om lik merverdiavgiftssats på næringsmidler. Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.10.2012

   Behandlet i Stortinget: 25.10.2012