Representantforslag om mer fysisk aktivitet i grunnskolen

Dokument 8:118 S (2011-2012), Innst. 40 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bente Thorsen, Mette Hanekamhaug, Øyvind Korsberg, Tord Lien Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 25.10.2012 Innst. 40 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter for Fremskrittspartiet om mer fysisk aktivitet i grunnskolen. Forslaget fikk Fremskrittspartiets stemmer og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.2012

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2012