Representantforslag om innføring av lyd- og bildeopptak ved alle norske domstoler

Dokument 8:123 S (2011-2012), Innst. 60 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Michaelsen, Hans Frode Kielland Asmyhr, Per Sandberg, Ulf Leirstein Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 13.11.2012 Innst. 60 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om innføring av lyd- og bildeopptak ved alle norske domstoler. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2012