Utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal-Leirvik og nedlegging av Narvik Lufthavn, Framnes (Nordland)

Prop. 117 S (2011-2012), Innst. 382 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2012 Innst. 382 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen vedtatt at bompengeselskap får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av Hålogalandsbrua på E6 i Nordland. FrP stemte for en annen finansieringsløsning. Prosjektet, som også omfatter skredsikring av dagens E16/E10 nord for Rombaken, er kostnadsregnet til 2480 mill. kroner. Prosjektet er forutsatt finansiert med statlige midler, bompenger og tilskudd fra Narvik kommune. Bompengedelen utgjør 860 mill. kroner, Det legges opp til anleggsstart i løpet av høsten 2012, og brua forventes åpnet for trafikk i 2014. Avstanden mellom Narvik og Evenes reduseres med 18 km ved bygging av brua, og Stortinget har samtidig vedtatt at Narvik lufthavn, Framnes nedlegges når brua åpnes for trafikk.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2012

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2012