Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV

Dokument 3:16 (2011-2012), Innst. 66 S (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 13.11.2012 Innst. 66 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og enstemmig bifalt innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i Nav. Riksrevisjonen har undersøkt hvordan partnerskapet mellom staten og kommunen i Nav fungerer. Et flertall av lederne i Nav mener at samarbeidet fungerer godt. Riksrevisjonen konkluderer likevel med at samarbeidet kan bli bedre, at det er utfordringer med tilgang på informasjon mellom statlig og kommunal del, og at styringssystemene er lite integrerte og helhetlige. Komiteen sier i innstillingen at potensialet for å utnytte ressursene på tvers må tas i bruk.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 24.01.2013