Representantforslag om flere sentre for fremragende utdanning

Dokument 8:133 S (2011-2012), Innst. 171 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 17.01.2013 Innst. 171 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representantene for Venstre om å bevilge midler til flere sentre for fremragende utdanning, med mål om 20 sentre innen 2020. Forslaget ble deretter vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.01.2013

   Behandlet i Stortinget: 22.01.2013