Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om materiale og gjenstandar av resirkulert plast som er meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel

Prop. 133 S (2011-2012), Innst. 86 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 22.11.2012 Innst. 86 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om samtykke til godkjenning av avgjørelse i EØS-komiteen nr. 9/2012 av 10. februar 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 282/2008 om materiale og gjenstander av resirkulert plast som er ment å komme i kontakt med næringsmiddel. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2012