Gode bygg for eit betre samfunn

Meld. St. 28 (2011-2012), Innst. 129 S (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2012 Innst. 129 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 28 (2011-2012) Gode bygg for eit betre samfunn - Ein framtidsretta bygningspolitikk. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2012