Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om gode bygg for eit betre samfunn – Ein framtidsretta bygningspolitikk

Dette dokument

  • Innst. 129 S (2012–2013)
  • Kildedok: Meld. St. 28 (2011–2012)
  • Dato: 04.12.2012
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 42

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 4. desember 2012

Aksel Hagen

Gjermund Hagesæter

leiar

ordførar