Representantforslag om å iverksette en handlingsplan mot jødehat

Dokument 8:145 S (2011-2012), Innst. 133 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Geir Jørgen Bekkevold, Hans Olav Syversen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (KrF)
utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen og kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 06.12.2012 Innst. 133 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om å iverksette en handlingsplan mot jødehat. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2012