Representantforslag om en ny kolsstrategi

Dokument 8:146 S (2011-2012), Innst. 192 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 05.02.2013 Innst. 192 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om en ny kolsstrategi. Forslaget fikk støtte av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, men ble nedstemt av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet som foreslo at representantforslaget skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2013

   Behandlet i Stortinget: 12.02.2013