Rapport fra Grunnlovsspråkutvalget om utarbeidelse av språklig oppdaterte tekstversjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk

Dokument 19 (2011-2012)

Merknad

Dokument 19 har ikke vært behandlet som en særskilt sak i kontroll - og konstitusjonskomiteen, men det har inngått som underlagsmateriale i behandlingen av grunnlovsforslagene om språklig fornyelse av Grunnloven. Se lenker under Relaterte saker for informasjon om disse grunnlovsforslagene.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet