Rapport fra Grunnlovsspråkutvalget om utarbeidelse av språklig oppdaterte tekstversjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk

Stortinget presidentskap oppnevnte 31. mai 2012 et utvalg som fikk i oppdrag å «utarbeide nye, språklig oppdaterte versjoner av Grunnloven på tidsmessig bokmål og nynorsk». Utvalget skulle også «omsette, til begge målformer, grunnlovsforslag som allerede er fremsatt eller fremsettes før avbrytelsen av Stortingets forhandlinger i juni i år», og i tillegg «omsette grunnlovsforslagene utarbeidet av Menneskerettighetsutvalget i Dokument 16 (2011–2012) til nynorsk, og språklig kvalitetssikre Menneskerettighetsutvalgets forslag utformet på tidsmessig bokmål».

Utvalget har fullført oppdraget i henhold til mandatet og tidsfristen som ble fastsatt ved oppnevningen. Utvalget legger med dette frem forslag til nye språkversjoner av Grunnloven på tidsmessig bokmål og nynorsk. Rapporten inneholder også forslag til nye språkversjoner av fremsatte grunnlovsforslag og Menneskerettighetsutvalgets forslag.

Oslo, 17. september 2012

 

Hans Petter Graver

(leder)

 
     

Øystein Baardsgaard

 

Bård Eskeland

     

Kyrre Grimstad

 

Eirik Holmøyvik