Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 112 (utvidelse av tidsfristen for å foreslå endringer i Grunnloven)

Dokument 12:9 (2011-2012), Innst. 270 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 10.05.2016 Innst. 270 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 9, jf. Innst. 270 S (2015-2016) og Dokument 12:9 (2011-2012) fremmet av Hallgeir H. Langeland. Forslaget gikk ut på å utvide fristen for å foreslå endringer i Grunnloven. Bare Sosialistisk Venstrepartis representanter stemte for å bifalle forslaget. Forslaget ble med 159 mot 7 stemmer ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2016