Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven §§ 68 og 80 (Stortinget trer sammen en måned tidligere)

Dokument 12:38 (2011-2012), Innst. 257 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 03.05.2016 Innst. 257 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 38, jf. Innst. 257 S (2015-2016) og Dokument 12:38 (2011-2012) - Grunnlovsforslag fra Hallgeir H. Langeland, Jette F. Christensen og Marit Nybakk om endring i Grunnloven §§ 68 og 80. Forslaget går ut på at Stortinget skal tre sammen en måned tidligere. Det fremgår av innstillingen at bare komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti ønsket å bifalle forslaget. Forslaget ble med 159 mot 7 stemmer ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2016