Representantforslag om tiltak for å bedre brannvern i boliger

Dokument 8:150 S (2011-2012), Innst. 185 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Michael Tetzschner, Siri A. Meling, Trond Helleland Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 05.02.2013 Innst. 185 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Høyre om tiltak for å bedre brannvern i boliger. Et av forslagene ble oversendt regjeringen uten realitetsvotering, mens de øvrige ikke fikk tilslutning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2013

   Behandlet i Stortinget: 19.02.2013