Endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven

Prop. 11 L (2012-2013), Innst. 113 L (2012-2013), Lovvedtak 24 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2012 Innst. 113 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i finanstilsynsloven om Finanstilsynets forbrukeransvar, banksikringsloven om innskuddsgarantiloven og foretakspensjonsloven om fripoliser.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 13.12.2012