Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om arkiv

Dette dokument

  • Innst. 243 S (2012–2013)
  • Kildedok: Meld. St. 7 (2012–2013)
  • Dato: 14.03.2013
  • Utgiver: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 24

Tilhører sak

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 14. mars 2013, den 14. mars 2013

Gunn Karin Gjul

Olemic Thommesen

leder

ordfører