Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013, jf. Prop. 1 S Tillegg 3 (2012-2013) (Finanskomiteen)

Prop. 1 S Tillegg 3 (2012-2013), Innst. 5 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2012 Innst. 5 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Innst. 5 S (2012-2013) om finansadministrasjon, statsbudsjettets 90-poster og Statens pensjonsfond. Det vises til innstillingen for nærmere redegjørelse.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2012