Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013 vedrørende rammeområde 20 Finansadministrasjon mv., garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster, kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland mv.

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 6. desember 2012

Ketil Solvik-Olsen

fung. leder og ordfører