Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland)

Prop. 1 S (2012-2013), Innst. 5 S (2012-2013)

Merknad

Vedtak nr. 307 om kap. 5999 post 90 i Innst. 5 S (2012-2013) ble korrigert under behandling i Stortinget den 18.12.2012. Riktig beløp finnes i nåværende versjon av publisert Innst. 5 S (2012-2013). Se også sak nr. 15 på dagsordenen den 18.12.2012, nytt vedtak nr. 351.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2012 Innst. 5 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Innst. 5 S (2012-2013) om finansadministrasjon, statsbudsjettets 90-poster og Statens pensjonsfond. Det vises til innstillingen for nærmere redegjørelse.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2012