Representantforslag om fremtidsrettet nettstruktur

Dokument 8:18 S (2012-2013), Innst. 238 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Henning Skumsvoll, Siri A. Meling Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H), (FrP), (V) Innstilling avgitt 13.03.2013 Innst. 238 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.2013

   Behandlet i Stortinget: 21.03.2013