Representantforslag om umiddelbar forsterkning av redningshelikopterberedskapen

Dokument 8:20 S (2012-2013), Innst. 189 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Frode Kielland Asmyhr, Jan-Henrik Fredriksen, Øyvind Korsberg, Per-Willy Amundsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 12.02.2013 Innst. 189 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om umiddelbar forsterkning av redningshelikopterberedskapen. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.2013

   Behandlet i Stortinget: 19.02.2013