Endringar i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 23 S (2012-2013), kap. 490, 491 og 3490, Innst. 152 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2012 Innst. 152 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet 2012 for følgende budsjettkapitler: Kap. 490 Utlendingsdirektoratet, kap. 3490 Utlendingsdirektoratet og kap. 491 Utlendingsnemnda.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2012